Тематичен обхват на курсовите работи
 

  Курсовите задания се разработват като

 

мултимедийни презентации

Разработката включва:
- Текстова част с изложение на темата (определяне на тематичния обхват, структура на изложението, основни ресурси и използвана литература - текстове, изображения, и пр.).- формат на MS Word или Open Office (обем до 5 стр.)
- презентация под формата на слайдшоу - формат на MS PowerPoint или Open Office (до 20 слайда)

Предлагат се следните области:

>> Представяне на дейността на значими исторически личности от световната история.

>> Представяне на исторически обект (исторически резервати, църкви, паметници, руини, манастири).

>> Устройство и работа на институти на културноното и историческото наследство (архив, библиотека, музей) - исторически архив на институциите на ЕС, регионални исторически архиви в България, дигитални архиви. Библиотеки в България, онлайн библиотеки, глобални библиотеки. Исторически музеи, военноисторически, археологически и етнографски музеи; виртуални музеи.

>> Пример 1<<

>> Пример 2<<

 

Други примери:

Специалност История

>> 2493.docx, 2493.pptx
>> 2499.docx, 2499.pptx
>> 2555.docx, 2555.pptx

_________________________________________________________________________________

>> сп. История и география, ИД Историческа информатика,
1-ви, 5-ти, 7-ми сем. (Тематичен историко-географски атлас в електронен формат)

>> Пример 1 <<

>> Пример 2 <<

 

________________________________________________________________________________

>> сп. История и философия, ИД Историческа информатика, 7-ми сем.

Есе-презентация на тема:

Интернет, комуникация, философия
- легитимност във виртуална среда
- нежеланата масовост и измамата
- дискусия и себеизява
- множествената идентичност
- интернет – технологичен връх на средствата за общуване
- комуникативният подход на интернет
- хакери и хакерство
- безследно ичезналите във виртуалното
 

>> Пример <<

 

>> назад <<