ИСТОРИЧЕСКА ИНФОРМАТИКА

 

 

Програма

 

Лекционен курс

 

* * *

Курсова работа - що е то?

Тематика на курсовите работи

Указания за разработване на писмени работи в ИФ

*  *  *

електронен каталог на Университетска библиотека
Електронен каталог на Университетска библиотека

дигитална библиотека по хуманитаристика
Дигитална библиотека по хуманитаристика


исторически портал Анамнеза
Исторически портал "Анамнеза"digihist@mail.bg


 
 


  ____________________________

С Е С И Я  2020/2021

Ист. 1 к. - р.о.
1 25463 Румяна
2 25468 Марта Отличен 6.00
3 25470 Алек
4 25471 Иван  6.00
5 25472 София  Отличен 6.00
6 25473 Иван  6.00
7 25474 Александрина  Отличен 6.00
8 25475 Петър  Отличен 6.00
9 25476 Валентин  Отличен 6.00
10 25478 Александрина  Отличен 6.00
11 25479 Християн Отличен 6.00
12 25480 Кристиан Отличен 6.00
13 25481 Ива Отличен 6.00
14 25482 Лео  Отличен 6.00
15 25483 Биляна
16 25484 Радостин Отличен 6.00
17 25485 Христо Отличен 6.00
18 25487 Фатме Отличен 6.00
19 25488 Мариян Отличен 6.00
20 25489 Михаела
21 25490 Калоян Мн. Добър 5.00
22 25491 Румен  Отличен 6.00
23 25492 Георги  Отличен 6.00
24 25493 Ясен  Отличен 6.00
25 25494 Никол  Отличен 6.00
26 25495 Илиян
27 25496 Десислава  Отличен 6.00
28 25497 Елена  Отличен 6.00
29 25498 Апостол
30 25499 Николай
31 25500 Светлана  Отличен 6.00
32 25501 Антонио  Отличен 6.00
33 25502 Борислав
34 25503 Стефани  Отличен 6.00
35 25504 Иванина  Отличен 6.00
36 25505 Марина  Отличен 6.00
37 25506 Александър
38 25507 Гергана Отличен 6.00
39 25509 Мариела  Отличен 6.00
40 25510 Пламена  Мн. Добър 5.00
41 25512 Валентин
42 845194 Андрей

Ист. 1 к. - з.о.
1    Емануил     2529    Отличен 6.00

И+Ф 4 к. ИД
1 90181 Атанаска  Отличен 6.00
2 90182 Георги
3 90183 Ирена Отличен 6.00
4 90184 Лилиана  Отличен 6.00
5 90190 Петя  Отличен 6.00
6 90193 Каролина  Отличен 6.00
7 90196 Мартин  Отличен 6.00
8 90197 Лъки  Отличен 6.00
9 90199 Христина Отличен 6.00
10 90200 Бояна Отличен 6.00